Ändebo, Ännebo

"Ännebo" anges som dagsverkstorp under Fågelvik 1726.

Upptas som dagsverkstorp under Stjärneberg i bouppteckningen efter Adam Horn 1778.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd från 1809-14 finns här antecknade torparen Måns Persson, hustrun Lisa Jonsdotter samt dottern Maja Stina och sonen Petter. Dessutom en Olof Persson.

I förteckning från 1823 över nybyggnader under Fogelvik uppges "ny stuga i Ändebo" - nuvarande bostadshus är alltså från omkr. 1820.

Sist boende var Tage och Greta Holmberg. De flyttade ut i början av 1960-talet.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 20:13:04) Kontakta föreningen