Härad

Nämnes 1433.

Upptas 1559 som två frälsehemman då "Hocann i Hieradh och Nils ibidem (Ibidem = sammenstädes/likaså) bebor hemmanen som ägs av Jöran Eriksson. Året efter skrivs "härraudt".

Mangårdsbyggnaden uppförd 1942. Ladugården och stall 1880, loge 1914. (Se även "Härads gruva").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-02-09 11:54:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:30:41) Kontakta föreningen