Åläng

"Åhlengh" nämns 1644 och är då ett frälsetorp.

År 1686 hade Åläng blivit en gård och tillhörde Vinäs (mellan Ukna och Edsbruk). Redovisas på karta 1770. Mangårdsbyggnaden uppförd 1922. Huset 230 m. NV därom är uppfört 1914 och inrymde fram till 1947 mejeri.

Vill du veta mer? Se "Gård och släkt" Tryserum-Hannäs kulturhistoriska stiftelses årsbok 1997.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:44:26) Kontakta föreningen