Tryserums kyrka

Uppförd åren 1782-84, som ersättning för gamla kyrkan (7 km. väster ut vid Västertryserum) som blivit för liten p.g.a. folkökningen i socknen. Kyrkobygget genomdrevs av Greve Gustaf Horn efter viss ovilja från församlingsborna. Kyrkobyggnaden ritades omkring 1780 av dåtidens främste arkitekt, hovintendenten Jean Eric Rehn och uppfördes av länsbyggmästaren Magnus Beurling.

Första gudstjänsten hölls juldagen 1784 och invigning skedde 26 augusti 1785 av stiftets biskop, Uno von Troil.

Samtliga familjemedlemmar ur ätterna Horn och Gyllenstierna vilar i ett gravkor under kyrkans golv.

Ovanligt utformade kyrkstallar finns 100 m. öster om kyrkan. Ursprungligen fanns ytterligare en lika stallänga precis intill, vilken dock revs i november 1948. Se även "Tryserums kyrkoruin".

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1994 sid 5ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 1993 (GudjonGudjonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1995 sid 3ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 1994 (GudjonGudjonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1996 sid 4ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 1995 (GudjonGudjonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 4ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 1996 (GudjonGudjonsson)
sid 22f: Kyrkfrukost - ett julminne (Ivan Hultan)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1998 sid 4ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 1997 (GudjonGudjonsson),
sid 42f: En minnesbild (May Jonsson),
sid 53f: Från Fängemåla till Ingelsbo- en grevlig gåva 1831 (Ing-Britt Gustavsson),
sid 61f: Bengt Piscator (Kristina Ahlsén)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 4ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 1998 (GudjonGudjonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 4ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 1999 (GudjonGudjonsson),
sid 26f: En märklig händelse i Tryserum (May Jonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 4ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 2000 (GudjonGudjonsson),
sid 64ff: Teol. Doct. Henrik Jacob Sivers 1709-1758. Kyrkoherde och prost.... (Kurt Nyrell)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 4ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 2001 (GudjonGudjonsson),
sid 7ff: Biskopsvisitation i Tryserums kyrka 21 oktober 2001 (Marie-Louise Jobeus),
sid 40ff Kring konfirmationen i Tryserum 1932 (Gösta Sandberg), sid 49ff: En söndag i Tryserums kyrka (May Jonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2003 sid 3ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 2002(GudjonGudjonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 3ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 2003(GudjonGudjonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2005 sid 6ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 2004(GudjonGudjonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 7ff: Tryserums församlings årskrönika, A D 2005(GudjonGudjonsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 14ff: Tryserums församling 2006 (Andreas Danielsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 103: Ljusstakarna från kosacken Ivan Mazepa - hur kyrksilvret kom till Tryserum (Willand Ringborg)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2008 sid 8ff: Tryserums församling 2006 (Andreas Danielsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 12ff: Tryserums församling 2008 (Andreas Danielsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 26ff: Arnman - Tryserums pomolog (Sven Bråkenhielm)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 82ff: Harald i Grindeby och Henning Kyrkvaktmästarn (John på Kullen)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2010 sid 10ff: Tryserums församling 2009 (Andreas Danielsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2011 sid 9ff: Omkring Tryserums kyrka året 2010 (Anders Danielsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 9ff: Om Tryserums kyrkoliv 2011 (Anders Danielsson)

 

 

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:45:29) Kontakta föreningen