Gölen

Dagsverkstorp under Fogelvik 1726, som då redovisas på karta som "Giöhltorp" och ligger ca. 100 m. SSV härom.

Redovisas på karta från 1752 - troligen nuvarande Gölens plats. Boningshuset från 1780. I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns i "Jölan" antecknade Eric Jonsson, hustrun Kerstin Jansdotter (Jonsdotter?), tjänstegossen Per Jansson och drängen Gustaf (Skärlina?). Ladugården som uppfördes omkr. 1900 revs 1969.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 149ff: Minnen från Grytsbäcken och Gölen (Holger Sääf)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 154ff: Torkan, "Olle Krok" (Bodil och Bo)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:02:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:20:45) Kontakta föreningen