Stångberget

Dagsverkstorp under Fågelvik som redovisas på karta 1726.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14, finns här... ...1809 Nils Hindriksson samt hustrun Brita Botvidsdotter, hennes son Nils Andersson och dotter Lisa Andersdotter samt gemensamma barnen Anna Cajsa, Stina och Maja.

Boningshuset uppges vara från omkr. 1850, men i förteckning från 1823 över nybyggda hus, nämns en stuga i Stångberget av korsvirke och med tegeltak. Ladugård från 1933.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2003 sid 80ff: Minnen från Gållösa by till Bankeböte Gård (Börje Pettersson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2006 sid 96f: Skolskjuts och spöken 1938 (Börje Pettersson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 12:37:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:08:16) Kontakta föreningen