Ödesäng

"Ödesängan" nämns 1644 som ett nybyggt frälseställe.

Är 1686 1/8-dels frälse rå och rör under Fågelvik med anteckningen "Ny opförde A.o 1666".

Redovisas som oskattlagt torp under Fågelvik på kartor från 1726 och 1810 och ligger då drygt 100 m. öster om nuv. gården (X 6441881 Y 1552867 ((grund efter bostadshus)). Huvudkoordinaten avser nuvarande mangårdsbyggnad och ca. 130 m. öster härom (X 6441773 Y 1552832) finns jordkällarruin som troligen tillhört en annan stuga och som lär ha brunnit ned. Nuvarande mangårdsbyggnad uppförd omkr. 1880.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 16ff: Något om ryggåsstugorna i Tryserum (Claes-Göran Petersen)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:43:44) Kontakta föreningen