Väghållningsstolpe i Brantsbo

Vad som är unikt med denna, är att den är av trä. Väghållningsstenar är annars det allra vanligaste. Efter 1734 års lag delades alla häraders vägar upp i mindre bitar, som skulle underhållas av traktens bönder. Varje i mantal satt gård tilldelades en sträcka. Stenar uppsattes för att visa var underhållet började och slutade. De flesta sattes upp från 1800- talets senare hälft och fram till omkr. 1900, då samhället tog över ansvaret för underhållet av de större vägarna. På denna stolpe är texten utplånad, men en bokstav med en pil över betydde att en viss gård ansvarade för vägunderhållet i pilens riktning och till nästa sten eller stolpe. Denna väg byggdes omkr. 1827 och var huvudväg fram till 1935, då den nuvarande vägen blev klar.

Koordinater fel.

Författare

[email protected]elia.com (2022-05-04 22:15:19)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2015-02-15 11:27:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2022-05-04 22:15:19) Kontakta föreningen