Stora Räffla

Redovisas på karta 1775.

Rubr. "Stora Räffla" är det enda av alla ovan nämnda "Räfflor" som legat under Brantsbo och kallas i husförhörslängden endast "Räffla" från längdens början år 1809 och fram till omkr. 1828 då det betecknas "Stora Räffla". År 1809 bor här "Lifgrenadieren" Magnus Stolt med hustru och dotter Stina samt en flicka vid namn Maja (Andersdotter?). (Se även "Lilla Räffla", ty sammanblandning har skett på vissa kartor). Se även "Räffla" och "Namnlös husgrund Räffla?"

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2015 sid 46ff: Karl-Erik i Lillsätter (Sven Bråkenhielm)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 14:47:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:03:42) Kontakta föreningen