Bevattningsanläggning

Denna ganska imponerande bevattningskanal är svår att tidsbestämma. Borrhål i en del stenar vittnar om att den kan vara från 1700-talet.

Troligast är dock att den uppförts under 1800-talets första del, då Måns Trysén, som var mycket driftig och resursrik, ägde Brantsbo. Den fick sitt vatten från Sarvgölen ca. 500 m. väster ut. Den utgrävda sträckan är över 200 m. och på ett imponerande sätt terraserad med hjälp av en stenmur mot slutet. Man kan förmoda att kanalen åtminstone i krökarna var försedd med plankväggar för att förhindra jorderrosion när vattnet kom strömmande. Syftet med anläggningen tycks ha varit att bevattna den starkt sluttande äng (nu åker) med sandjord som finns i slutet av kanalen.

Författare

[email protected] (2022-05-04 22:55:19)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-20 10:21:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2022-05-04 22:55:19) Kontakta föreningen