Älgerums Gamla By

Ett flertal husgrunder vittnar om att här har en stor bosättning varit belägen.

Byn skall enl. traditionen ha ödelagts i samband med digerdödens härjningar kring år 1350.

År 1475 nämns "ælgerum", vilket ev. kan tyda på att platsen åter var bebodd.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 55ff: Älgerums gamla krog (Willand Ringborg)
"Tryserums socken 1" av M Hofrén 1957


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:43:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 11:26:08) Kontakta föreningen