Brantsbo

Omtalas som "bransbodom" år 1475 och hör då till Hannäs socken. År 1560 heter bonden i Bransboda Per och gården, ett helt skattehemman, tillhör vid denna tid till Tryserums socken. Under 1600- och 1700-talen skrevs den åter under Hannäs socken för att sedan åter höra till Tryserum.

Mellan ca 1770–1786 bor Fogelviks inspektor, Johan Carl Modeveg, här på rusthållet Brantsbo. Han var gift med Rebecka Hillman.

Från slutet av 1700-talet till 1908 bodde släkten Trysén här. Magnus (Måns) Trysén från Stjärnö gifter sig 1786 med Catharina Susanna Ollman från Skinnebo (Skönero) och paret flyttar samma år till Brantsbo. Från 1795 är Magnus Trysén även ägare av Skinnebo.

Huvudbyggnaden uppföres under 1800-talets första hälft av Magnus Trysén liksom ladugården som brann 1807.

1908 sålde Magnus Tryséns barnbarn, Magnus Emil Trysén, gården till Sven Svensson.

Kvarn- och sågdrift har funnits sedan före 1500-talet och omnämns 1664 resp. 1650. Under 1800-talet försågs anläggningen med kraft via tre vattenhjul. I början av 1900-talet installerades en turbin.
Kvarnrörelsen upphörde 1954 då mjölnaren Karl Sjöstedt dog. Kvarnen användes för husbehov till 1959. Sågen var i drift till 1960 och användes därefter bara för husbehov fram till 1969.

 

Författare

[email protected] (2022-05-04 22:13:21)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 11:14:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2022-05-04 22:13:21) Kontakta föreningen