Brantsbo

Omtalas som "bransbodom" år 1475 och hör då till Hannäs socken.

År 1560 heter bonden i Bransboda Per och gården tillhör vid denna tid Tryseums socken.

På 1600- och 1700-talen skrevs den åter under Hannäs, för att sedan åter höra till Tryserum. Kvarn- och sågdrift har funnits sedan länge och omnämns 1664 resp. 1650. Kvarnrörelsen upphörde 1954 och sågen 1960. Huvudbyggnaden uppförd under 1800-talets första hälft. Se även: "Bevattningsanläggning", "Stensatt åkerkant" samt "Väghållningsstolpe".

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1996 sid 26ff: Brantsbo kvarn och såg (Jan-Erik Andersson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2007 sid 58ff: Spånhyvel och självbindare. Hembygdsföreningen prövar på gammalt hantverk (Birger Karlsson)
"Tryserums socken 1" Manne Hofrén 1957.
"Vår hembygd - Valdemarsviks socknar" 1998.

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-02-09 11:39:52) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:14:56) Kontakta föreningen