Bremås

På storskifteskartan 1788 finns här inritat ett boningshus.

(Om detta hette Bremås eller ej framgår dock inte. "Norra Bremås" nämns i 1836-40 års husförhörslängd. Då bor här Jöns Jaensson, hustrun Anna Gr Carlsdotter samt sönerna Carl Johan och Anders Petter. I samband med laga skifte i Knappekulla 1847-51 flyttas en av byns gårdar ut hit och ersätter det tidigare bostället. Bostadshuset uppfört vid denna tid. Ladugården omkr. 1900.

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2011 sid 34: Luffarminnen från Bremås (Ingemar Nilsson, Lilian Nilsson)ill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2011 sid 34: Luffarminnen från Bremås (Ingemar Nilsson, Lilian Nilsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:09:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 09:55:39) Kontakta föreningen