Fransborg

Enligt 1861-69 års husförhörslängd flyttar handelsmannen Frans Wilhelm Gustafsson hit någon gång 1863/64. Han gifter sig sedan 1865 med Juliana Wilhelmina Svensdotter och öppnar samma år handelsbod.

Denna kom tillsammans med Långrådnas handelsbod att bli socknens första efter att näringsfrihetsförordningen 1864 släppt handeln helt fri på landsbygden.

Nuvarande bostadshus uppfört 1904.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:27:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 10:54:49) Kontakta föreningen