Östralund

Lägger man pussel med ställena under Knappekulla, pekar det mesta på att detta skulle ha varit Östralund. I så fall var torparen Anders Larsson och hans hustru Lotta Gustafsdotter samt barnen Maria Christina, Anna Mathilda och Anders Gustaf de första att bo här. De flyttade in 1852. Den sista att bo här var änkan Lovisa Andersdotter. Hon flyttade ut 1892. Därefter anger husförhörslängden Östralund som "raseradt". Ytterligare en stenfot ca. 70 m. norr därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:12:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 10:45:53) Kontakta föreningen