Almedal

Nämns i husförhörslängden 1897-1910. Då bor här skräddaren Nils Johan Almqvist och hans tredje hustru, Albertina Wilhelmina Johansdotter, samt hans dotter från andra äktenskapet, Susanna Augusta. Sist boende var jordbruksarbetaren Gustaf Justus Johansson, hustrun Jenny Theresia samt sonen Bertil Justinus. De är antecknade att ha flyttat ut 22 november 1921, men samtidigt står "Brunnen sommaren 1921" i husförhörslängden. Stenfot efter uthus ca. 20 m. NNV därom.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:06:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-15 14:54:03) Kontakta föreningen