Västra Bremås

Nämns i 1846-50 års husförhörslängd. Då bor här Anders Abrahamsson, hustrun Brita Larsdotter samt Lotta Abrahamsdotter. Lotta är troligen Anders syster. Västra Bremås finns inte redovisat på 1847 års laga skifteskarta, vilket innebär att familjen flyttade in tidigast under senare delen av 1847.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-20 10:12:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-15 14:57:03) Kontakta föreningen