Knappekulla

Nämns som "knappokulla" 1475.

(Koordinaten avser det ursprungliga och fortfarande samfällda "bytorget").

Nämns även i 1559 års jordebok och består då av två gårdar.

År 1613 heter bönderna Kettil och Hemming.

Den 6 juli 1738 antecknas i kyrkboken att "den 6 julii om natten blef igenom en olyckelig wådeld hela Knappekulla gästgifvaregård i aska lagd, therwid ok monga Creatur samt hö och säd upbrann".

Gästgiveriet låg här vid bytorget och var på sin tid säkert välbesökt, då vägen här förbi var dåtidens stora landsväg, den s.k. kungsvägen.

Åren 1741-43 hade byn sex bönder och de friköpte då sina gårdar och blev skattebönder.

Storskifte genomfördes 1788-89. Laga skifte genomfördes 1847-51, varvid två gårdar flyttades ut. Men byn har fortfarande kvar mycket av sin ursprungliga karaktär.

Vill du veta mer?

"Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1994 sid 12ff: Ur Tjust härads dombok. Om äktenskapstrassel i Knappekulla (Niclas Bockgård)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1996 sid 29ff: Något om spelmän i Tryserum och trakterna häromkring. Men mest om Anders Fredrik Andersson i Knappekulla (Pelle Björnlert)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 47ff: Knappekulla (Göte Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1998 sid 73ff: Tillbakablickar på ett arbetsliv i Knappekulla (Bertha  Larsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 96ff: Släkten Lindgren (Sune Lindgren)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2015 sid 27ff: Några minnen från Tryserum i gångna tider (E.S.); sid 79ff: Knappekulla ros och korp (August Blanche)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 11:02:37) Kontakta föreningen