Strömmen

Redovisas på karta från 1726 och 1752.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14, finns här 1809 antecknade Nils Holmgren, hustrun Cajsa Botvidsdotter, sonen Olof samt pigan Anna Botvidsdotter. Efter att familjen Fingal flyttat ut kring 1961, var Strömmen fritidsbostad fram till 1995, då det åter blev permanentbebott. Bostadshuset från 1918. Det tidigare bostadshuset låg ca. 30 m. SSO om nuvarande. Ladugården från 1912. Ett tvåvånings båthus brann, tillsammans med två motorbåtar, upp den 2 februari 1947.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:43:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:18:55) Kontakta föreningen