Rysstorpet

Nämns 1648, då "Karin Nilsdotter i Rystorp fördrenkte sig af egen vilja och med egit upsått uti siön Rånen straxt wijd Kuerum". Redovisas på karta 1726, 1752 och 1815. Enligt äldsta bevarade husförhörslängden 1809-14 bor här drängen Nils Olsson med hustrun Cajsa Andersdotter samt sönerna Hindrik Persson och Anders. Rysstorpets historia slutar 1843, då drängen Jon Hansson, hustrun Lisa Fredriksdotter samt "mindre vetande" sonen Nils flyttar fram till Stjärneberg. I stort sett inga rester kvar.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:06:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:42:38) Kontakta föreningen