Åbäck

Nämns i dödlängden 1672, då Isach Johansson f.d. rotemästare i Löt (nuv. Stjärneberg) dör.

Ryggåsstugan är troligen från 1700-talet. Upptas som dagsverkstorp under Stjärneberg i bouppteckningen efter Adam Horn 1778.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här antecknade Nils, hustrun Cajsa (Jansdotter?), dottern Cajsa Lisa samt drängen Johan Jansson och pigan Stina. Sista bofasta var familjen Arvid och Ella Nilsson som flyttade 1938.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 16ff: Något om ryggåsstugorna i Tryserum (Claes-Göran Petersen)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:02:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:39:39) Kontakta föreningen