Stora Dal, Dalen

Redovisas på karta och anges som dagsverkstorp under Fågelvik 1726.

Dagsverkstorpet "Dalen" omnämns 1778 - troligen samma plats.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14, finns här år 1810 antecknade Fredrik Persson, hustrun Catharina Olsdotter, döttrarna Lena, Anna Cajsa, Stina Maja och Greta samt sönerna Carl och Petter.Näst sista bofasta var ladugårdskarlen Edvin Andersson med hustrun Sigrid och deras fem barn. De flyttade ut 1937. Husförhörslängden anger dem som sist boende, men detta är fel. Sista bofasta var Karl och Ester Karlsson som bodde här fram till 1939, då de flyttade fram till de nyuppförda arbetarbostäderna vid Stjärneberg. Huset revs 1953 och fraktades till Stjärneberg, där det byggdes upp som hönshus (X 6443840 Y 1550090).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-19 11:11:36) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:56) Kontakta föreningen