Solliden, Sollijd

"Hans i Sollijd" nämns 1676. Redovisas på karta 1726. Dagsverkstorp under Fågelvik 1778. Omkring 1784 flyttar musikern Andreas Dahlgren hit med fru, Inga Lisa Andersdotter, och barn. Andreas arbetar som kantor och skrivare på godset Fågelvik.  Inga dör i barnsäng 1792 då hon ska föda deras sjätte barn. Andreas gifter om sig året därpå och 1802 flyttar familjen till Lövdalen.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här 1810 antecknade Carl Nilsson, hustrun Cajsa (Persdotter?), sonen Nils Petter samt döttrarna Maja Lisa och Cajsa. Näst sista bofasta, familjen Edvin och Sigrid Andersson med fem barn, flyttade 1934 till granntorpet Stora Dal. Sedan bodde under några månader Tore och Elna Göransson. Därefter bodde under något år AK- arbetare, som byggde landsvägen förbi Härad innan huset övergavs. Det revs sedan under 2:a världskriget och togs till ved.

Författare

[email protected] (2021-12-10 21:20:29)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-22 10:59:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 21:20:29) Kontakta föreningen