Solliden, Sollijd

"Hans i Sollijd" nämns 1676. Redovisas på karta 1726. Dagsverkstorp under Fågelvik 1778. I socknens äldsta bevarade husförhörslängd 1809-14 finns här 1810 antecknade Carl Nilsson, hustrun Cajsa (Persdotter?), sonen Nils Petter samt döttrarna Maja Lisa och Cajsa. Näst sista bofasta, familjen Edvin och Sigrid Andersson med fem barn, flyttade 1934 till granntorpet Stora Dal. Sedan bodde under några månader Tore och Elna Göransson. Därefter bodde under något år AK- arbetare, som byggde landsvägen förbi Härad innan huset övergavs. Det revs sedan under 2:a världskriget och togs till ved.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-19 11:10:58) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:59:09) Kontakta föreningen