Snarkullen

Redovisas på karta och anges som dagsverkstorp under Fågelvik 1726.

Upptas som dagsverkstorp under Stjärneberg i bouppteckningen efter Adam Horn 1778.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd nämns här 1809 torparen Olof Nilsson, hustrun Maja Lisa Nilsdotter samt dottern Maja. Dessutom bor här Nils Andersson och Kerstin (efternamnet oläsligt). Sist boende är skogsarbetaren Karl Ragnar Karlsson, som flyttar ut 30 oktober 1950.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:54:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 12:40:24) Kontakta föreningen