Stjärneberg f.d. Lanthandel

Koordinatet avser Stjärneberg.

Från 1908 och fram till 28/2 1987 bedrevs lanthandel i huset. (Bl.a. egen Konsumförening från 10/10 1920 - 1963, då den uppgick i Västerviksföreningen). Östra delen av detta hus hitflyttat från Wallby 1908, där det tidigare var Welociped & möbelaffär, och tillbyggt med bostadsdel 1912. Den förste handlaren hette Eric Josefsson.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 78ff: Lanthandeln i Stjärneberg (Olov Aldén)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 80ff: Min barndom i Tryserum (Gunilla Aldén)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-19 11:30:37) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:50:05) Kontakta föreningen