Gravfält vid Stjärneberg

Här har människorna vid Stjärneberg (dåvarande Löt) begravt sina döda under järnåldern. Ett 60-tal gravar av varierande form:10 st. högar, 45 runda stensättningar, 3 treuddar och 2 st. domarringar. Treuddarna byggdes i hela landet under järnåldern, Vid utgrävningar av treuddar påträffas sällan några gravfynd, varför man ifrågasatt om de verkligen är gravar, eller om de i stället haft kultisk innebörd. Domarringarna har fått namn från folktron, att stenarna som är ordnade i cirklar, har varit tingsplatser. Numera vet vi att de är gravar som byggts under äldre järnåldern, och består vanligen av 5, 7 eller 9 stenar. Gravgömman är ofta placerad i mitten av ringen eller invid en av stenarna. Högar och stensättningar är karaktäristiska gravar under yngre järnåldern. Den döde brändes på bål under järnåldern. Askan, vissa tillhörigheter och de brända benen lades i en urna, som grävdes ned. Över denna restes sedan något av de gravmonument som redovisats ovan.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-19 11:31:17) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 10:41:28) Kontakta föreningen