Stjärneberg

Stjärnebergs egendom har uppkommit ur den gamla byn Löt (som nämnes i dokument 1453, 1473-76) om tre hemman och en kvarn.

År 1559 bebos och brukas dessa tre gårdar av frälsebönderna Anders, Sigge och Erik.

År 1635 gjordes byn om till säteri och bebyggdes som sådant.

År 1747 förlade Greve Adam Horn ett sockenmagasin på platsen, vilket nedlades någon gång mellan 1812 och 1820. Då hade namnet Löt ändrats till Stjärneberg. Magasinsbyggnaden revs 1955-56 (Nuvarande mangårdsbyggna-dens tomt). Mangårdsbyggnaden ev. uppförd redan på 1600-talet. Stallet 1936. Gamla ladugården ödelades av brand 1943. Ny uppförd 1946. I huset på kullen 100 m. SV om mangårdsbyggnaden fanns kring 1900 både skomakeri och affär. Bostadshuset närmast mangårdsbyggnaden uppfört 1956. De två arbetarbostäderna söder om ladugården är uppförda 1939.

Vill du veta mer?

"Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 53ff: Minnen och funderingar (Torgny Berggren)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 48ff: Fogelvik med underlydande gårdar för 160 år sedan - beskrivning av fast egendom (Hannes Carlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2004 sid 56ff: Från Tryserums fagra nejder (Sven Roxström)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2017-02-09 12:07:29) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 01:22:26) Kontakta föreningen