Stjärneberg

Stjärnebergs egendom har uppkommit ur den gamla byn Löt (som nämnes i dokument 1453, 1473-76) om tre hemman och en kvarn.

År 1559 bebos och brukas dessa tre gårdar av frälsebönderna Anders, Sigge och Erik.

År 1635 gjordes byn om till säteri och bebyggdes som sådant.

År 1747 förlade Greve Adam Horn ett sockenmagasin på platsen, vilket nedlades någon gång mellan 1812 och 1820. Då hade namnet Löt ändrats till Stjärneberg. Magasinsbyggnaden revs 1955-56 (Nuvarande mangårdsbyggnadens tomt). Mangårdsbyggnaden ev. uppförd redan på 1600-talet. Stallet 1936. Gamla ladugården ödelades av brand 1943. Ny uppförd 1946. I huset på kullen 100 m. SV om mangårdsbyggnaden fanns kring 1900 både skomakeri och affär. Bostadshuset närmast mangårdsbyggnaden uppfört 1956. De två arbetarbostäderna söder om ladugården är uppförda 1939.

Författare

[email protected] (2021-12-10 21:14:59)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 01:22:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 21:14:59) Kontakta föreningen