Gullebotorp

Redovisas ej på skifteskarta 1850-51, men flyttades hit 1852, då laga skifte genomfördes i Ingelsbo.

De första som bor här är ägaren Jaen Söderling, hustrun Anna Cajsa samt sonen Anders Magnus och fosterdottern Anna Mathilda Svartling. Gullebotorp ersatte vid denna tid "gamla Gullebotorp", som var ett båtsmanstorp och låg ca. 120 m. SO härom. Där flyttar nämligen den siste ut 1851. I husförhörslängden uppträder inte nuvarande Gullebotorp förrän 1881, då Peter Magnus Larsson med hustrun Christina Carolina Eriksdotter och sonen Valfrid bor här, men följer man de inneboende bakåt i tiden, så är det samma ställe - prästen har enbart namngett stället till Ingelsbo 1/16 mantal i husför- hörslängden fram till 1881. Bostadshuset tillbyggt vintern 2000/2001 och åter permanentbebott efter att ha varit fritidshus under lång tid. Ladugård uppförd 1877.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:23:05) Kontakta föreningen