Gullebo

Omnämnes 1613 som ett 1/4 frälsehemman.

Skrivs "Gülleboo" 1644. Bostadshuset uppfört 1927. Ladugården 1913.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2008 sid 88ff: Utvandring från Tryserum (Ann-Marie Viktorsson, Bengt Gustavsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2008 sid 91ff: Auktionsprotokoll från Gullebo den 8 mars 1911 (Lilian Nilsson)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 01:13:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:58:32) Kontakta föreningen