Källskär

(Koordinaten avser ön som helhet). Fiskeläget Källskär anlades 1742 efter beslut av Arvid Bernhard Horn på Fogelvik. Hamnfogden Nils Benktsson på Björkskär i Gryts socken och hans bror Jon var de första som flyttade till och bebyggde Källskär. Båda dessa öar låg under Fågelviksdomänen. Som mest bodde 53 personer på ön år 1900.

Tjugofem år senare var antalet halverat. "Källskär" består egentligen av tre tätt intill varandra liggande öar: Stora Källskär, där bostadshusen ligger.

Alskär, där de flesta sjöbodarna numera står (Alskär har broförbindelse med Stora Källskär), och Lilla Källskär som saknar hus, men hade år 2000 i gengäld en hägerkoloni på ca. 200 - 300 individer.

Byn fick telefonförbindelse (4 abonnenter) i början av juli 1936.

Den 13 maj 1957 brann ett av bostadshusen ned till grunden.

Elektricitet fick Källskärsborna i februari 1962.

Vill du veta mera?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 68f: Från Källskär till Häradsskär (Lennart Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 16ff: Något om ryggåsstugorna i Tryserum (Claes-Göran Petersen),
sid 26: Minnen från 1930- och 1970-talen (Alvar Svensson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2003 sid 75ff: Källskär en utpost mot havet (Annalisa Magnusson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 34ff: Källskär (Ingalill Ivarsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 39ff: Den siste yrkesfiskaren? (Ingalill Ivarsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 42f: Barndomsminnen från Källskär (Eva Nilsson Svensson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 44ff: Tage och Ann-Mari Svensson (Ingalill Ivarsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2009 sid 47ff: Åke Hedlund (Lilian Nilsson)

”Gård och släkt” Tryserum-Hannäs kulturhistoriska stiftelses årsbok 1997.

 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:05:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 10:04:08) Kontakta föreningen