Ängsbacken, Ängbacken


Ängbacken nämns första gången i husförhör 1837 då drängen Måns Nilsson och hans hustru Ingebor Månsdotter flyttar hit. De är fattiga och flyttar till socknens fattighus 1847. Många fattighjon bor i huset i mitten av 1800-talet.

Småskoleläraren Nils Peter Andersson flyttar in 1877. Han bor här med sin familj till 1880 då han flyttar till Melsätter några hundra meter därifrån. Skolverksamhet har bedrivits enligt hörsägen och ibland var skolläraren onykter och fick skicka hem eleverna.

1894 bor arbetaren Fredrik Moberg med hustru Greta Larsdotter här med sina söner Klas och Karl i ena halvan av huset och Nils Melander med hustru Stina Persdotter i andra delen av huset.

När Karl Moberg och hans hustru Greta dör 1906, bor sönerna målaren Klas Emil Moberg och sågaren Karl Fredrik Moberg kvar. Och från 1914 har de tillgång till hela huset. Bröderna förblev ogifta och bodde i huset tillsammans till 1948 då Klas Emil dör. Karl Fredrik flyttar till ålderdomshemmet Solbacken 1950 och bor där till sin död, 1957.

1916 säljer Per Otto Andersson sin del av huset till Klas Emil Moberg. 1934 köper han marken som huset står.

Huset ärvs av Klas och Emil Mobergs systerson, Erik Björklund, efter att Karl gått bort 1957. Han äger huset fram till sin död, 1988, och fastigheten köps av ägarna till Löfstad.

Författare

[email protected] (2022-01-01 20:49:54)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-22 11:41:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2022-01-01 20:49:54) Kontakta föreningen