Gållösa gård, Ekströmsgården

Nämns i mitten av 1400-talet som "gardaløsa". 1559 är det en gård bebodd av en kyrkolandbo, alltså ett kronohemman.

Peder i Gållösa omnämns 1571. Han är en förmögen man, då han bland annat äger 1 oxe, 6 kor, 2 treårsnöt, 2 tvåårsnöt, 8 får, 8 getter, 8 svin och en unghäst.

År 1751 består Gållösa av en skatteutjord och ett kronohemman brukat av totalt fyra bönder.

Under 1700-talet fanns här ett gästgiveri och under 1800-talet delades gästgiveriåtagandet mellan gården och andra gårdar i byn.

Gållösa by var som störst under 1830-talet innan laga skiftet. Här finns då åtta olika fastigheter med ladugårdar och uthus. Runt 1870 har antalet fastigheter krympt till en enda.

Storskifte genomfördes 1784-87 och laga skifte 1832-42. 

1913 flyttar Anders Gustaf Ekström hit med familj. Familjen består av hustrun Helga Beda Maria Karlsson och barnen Nanna Kristina, Gustaf Henrik och Axel Torsten Waldemar.

Över 80 drängar och pigor bor och arbetar här mellan 1870 och 1933. Under 1920-talet fram till början av 1930-talet fanns här en handelsträdgård med uppvärmda växthus.

Under 1950-talet då nya vägen mot Östra Ed anläggs, tas sand från stora delar av fastigheten där byn en gång låg.

Henrik Gustav Ekström tar över gården 1952 och fastigheten finns fortfarande i Ekströmssläkten.

Ekströmsgårdens mangårdsbyggnad revs 2002 för att ge plats åt ny villa.

Författare

[email protected] (2022-01-03 20:00:33)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: (2014-06-22 11:37:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2022-01-03 20:00:33) Kontakta föreningen