Gållösa gård

(Koordinaten avser "mitt i byn"). Nämns i mitten av 1400-talet som "gardaløsa".

Är 1559 en gård bebodd av en kyrkolandbo, alltså ett kronohemman.

Peder i Gållösa omnämns 1571. Han är en förmögen man, då han bl.a. äger 1 oxe, 6 kor, 2 treårsnöt, 2 tvåårsnöt, 8 får, 8 getter, 8 svin och en unghäst.

År 1751 består Gållösa av en skatteutjord och ett kronohemman brukat av totalt fyra bönder.

Under 1700-talet fanns här även ett gästgiveri.

Storskifte genomfördes 1784-87 och laga skifte 1832-42. År 1949 bodde ca. 130 personer i Gållösa. Ekströmsgårdens mangårds- byggnad (se bild) revs 2002 för att ge plats åt ny villa.

Vill du veta mera?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1998 sid 25ff: Hembygd (Alvar Svensson)
"Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 08:57:56) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:37:39) Kontakta föreningen