Sixbo

Bostadshuset uppfört 1918.

År 1762 nämns en båtsman Anders Bengtsson Trysberg i Sixbo. Detta hus låg ca. 130 m. NO härom (se "Namnlös husgrund (Sixbo?)").

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 70ff: Båtsmanstorp och båtsmän (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 63ff: Båtsmansliv (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 92 ff: När indelningsverket kom till Tryserum (Lars Oswald)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 81ff: Soldatnamn (Lars Oswald)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:18:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 13:05:19) Kontakta föreningen