Branten


Torpet Brandten finns inte längre kvar. Man kan tydligt se husgrunden i den skarpa kröken mellan Långrådnavägen och Sixbo. Strax söder om huset ligger en vattenkälla där Ängbacken hämtade sitt dricksvatten, enligt muntlig källa, så det var säkert källa för fler hus i området.

Brandten nämns första gången i husförhören 1844 då Lars Andersson kom hit. Med sig har han hustrun Inga Lisa som ser dåligt och sonen Anders Petter. Lars dör 1853. Sonen Anders Petter gifter sig med föräldrarnas piga, Lotta, och flyttar till Gryt 1862. 1868 flyttar de tillbaka till Brandten och bor här till 1869. Inga Lisa är nu helt blind och dör samma år fattig.

1869 flyttar änkan Lotta Larsson in med sonen Nils Johan Nilsson. Lotta flyttar till socknens fattighus 1898.

1898 flyttar arbetaren Nils Gustaf Karlsson Berg in i huset. I början av januari 1903 flyttar han till fattighuset och ett par månader därefter är han död. Samma år är Brandten raserat.

Författare

[email protected] (2021-12-26 18:08:27)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 11:15:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-26 18:08:27) Kontakta föreningen