Melbacken, Luffarkapellet

Melbacken nämns första gången i husförhören 1849 då torparen Carl Jaensson med familj bor här. Carl dör 1873 och Inga 1880. Deras son August flyttar till socknens fattighus 1889.

1850 kan man se att huset ägs av Emil Olsson. 1852 flyttar ytterligare en familj hit, Carl Carlsson med fru och fyra barn. 1856 flyttar de till Carlstorp.

Mellan 1868 och 1869 bor här arbetaren Carl Carlsson (ej samma som ovan!) med fru och fyra barn.

1871 flyttar Carl Fredrik Bengtsson med familj in och Fredrik står som husägare. Någon gång mellan 1881 och 1890 stryks ägarskapet och han står som inhyst. 1887 flyttar den yngsta ogifta dottern, Anna Sofia, till Amerika. 1904 flyttar Carl och hans hustru Clara Sofia till fattighuset i socknen och dör där efter en kort tid.

I början av 1900-talet är det flera arbetarfamiljer som hyr Melbacken. Från ca 1918 står Tryserums kommun som ägare.

Anton Leonard Nyberg och Karl August Nyberg bodde här under 1950-talet och bärkorgar tillverkades här.

Siste man som bodde i huset var Erhard Asplund. Han brann dessvärre inne när huset brann 1967. Inga spår finns kvar av husen och stenfoten är bortodlad.

Författare

[email protected] (2021-12-29 10:30:26)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 11:07:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-29 10:30:26) Kontakta föreningen