Lillhagen

Redovisas på karta från 1876. Huset är inte namngivet, men omgivande åker benämns "Lötgärdet".

Detta är därmed troligen platsen för Löten, som försvann 1810, då bonden Petter Månsson, hustrun Stina Persdotter samt sönerna Magnus, Johan och Anders flyttar ut. Hur länge det sedan dröjde innan nuvarande Lillhagen uppfördes är oklart.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 09:09:03) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 00:18:07) Kontakta föreningen