Lillhagen


1826 flyttar skeppare Magnus Vånggren på egen bekostnad huset från byn, sex år innan det laga skiftet. Där uppförde han en mangårdsbyggnad på två våningar och ladugårdshus. Familjen bor här till 1834.

Efter laga skiftet som stod klart 1936, är Carl Olofsson ägare till fastigheten. Han äger även Sandered och Lövkulla och tomten är på 1/9 mantal. Förutom Carls hustru och barn, bor även hans föräldrar på fastigheten.

Fastigheten genomgår ett par hemmansklyvningar och 1867 är tomten på 1/36 mantal då Gustaf Adolf Petersson flyttar hit med familj.

1881 tar Karl Peter Petersson i Skogvaktargården över ägarskapet och tio år senare hans son, Ludvig Per Karlsson. Karl och hans hustru, Elisabet Gustavsdotter, flyttar till Gustavsberg. Ludvig, hans hustru Anna Sofia Andersson och deras dotter, Hilda, bor här till 1922.

Fastigheten byter ägare några gången innan Gustav Albin Zeijlon med familj köper huset 1927. 1931 flyttar Gustavs äldste son, Karl Gustav Kurt Zeijlon, hit och står nu som ägare.

1935 flyttar Zeijlon ut och Karl August Nyberg med familj blir ägare.

1939–1945 ägas huset av Lage Eskil Vilhelm Vahlbeck.

1945 flyttar Karl Gustav Bertil Karlsson med familj in.

Författare

[email protected] (2021-12-20 15:45:45)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 00:18:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-20 15:45:45) Kontakta föreningen