Källan

Nämns i husförhörslängden 1856, då änklingen Anders Pehrsson flyttar hit. Året efter kommer även änkan Lena Andersdotter hit. Nuvarande bostadshus uppfört 1990. Ersatte då ett bostadshus från 1935, uppfört av Emil Karlsson, som stod på samma plats.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 12:57:46) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:55:29) Kontakta föreningen