Svingen

Nämns i husförhörslängden 1848. Då flyttar Carl Lekander, hustrun Cajsa Lisa Johansdotter samt barnen Carl, Anders, Sven och Inga in. Huset brann ned kl. 7 på morgonen onsdagen den 2 augusti 1944. Brandorsaken var en spricka i skorstenen uppe på vinden. Den 14 oktober anges som utflyttningsdatum för de sist boende: Chauffören Alf Henrik Edvin Melin och hans hustru Anna Britta Viola och deras dotter. Men i verkligheten tvangs de alltså att flytta i samband med branden. På karta från 1876 finns inget hus här, vilket det borde, då Svingen vid den tiden hade funnits i närmare 20 år. Däremot är ett hus inritat på andra sidan vägen, precis där Lövsveden ligger. Problemet är att Lövsveden också fanns vid denna tid.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-14 13:08:41) Kontakta föreningen
Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 21:53:18) Kontakta föreningen