Lundby


Torpet Lundby byggdes någon gång under senare delen av 1800-talet. Tidigare låg gården väster om fastigheten och rester av husen kan ses i skogen bakom huset.

Vid laga skiftet 1832 benämndes marken som Lundgrens mark. Garvare Anders Lundgren bodde i Gållösa by och flyttade till Löfstad efter skiftet. Nils Andersson fick marken efter laga skiftet och flyttade sitt hus dit Dalliden nu ligger. Det är osäkert vem som bodde i Lundby vid denna tid.

Första gången Lundby nämns i husförhören är 1865 då arbetaren och änklingen Anders Jaensson flyttade hit. 1870 flyttadehushållerskan och änkan Christina Thoresdotter hit från Ringarum. Två år senare dog Anders och Christina flyttade tillbaka till Ringarum.

1872 flyttade smeden Peter Magnus Andersson med familj hit från Trollebo i Snällebo. Antagligen startade han smedjan på fastigheten. 1876 flyttade han till Ukna.

1876 blev smeden Carl Magnus Andersson ägare till huset efter att han samma år gift sig med änkan Carolina Lundberg. Hon hade två döttrar, Anna och Hilda. Carl och Carolina bodde här till 1912 då de flyttade till Nannyhill.  Carl Magnus Andersson är nuvarande ägarens släkting på långt håll.

1912 blev smeden Gustaf Albin Karlsson och hans hustru Sigrid Alfrida Kraft ägare till Lundby. En liten kaffeservering drevs här jämte smedjan. De adopterade 1913 dottern Alvi Maria Viktoria, två år gammal. Sigrid dog 1936. Gustaf flyttade samma år till Gryt.

1936 blev jordbruksarbetaren Adolf Leonard Nilsson ägare till huset och bodde här med hustrun Dagmar Karlsson och dottern Karin.

1943 köpte måleriarbetaren Anders Berggren fastigheten och bodde här med sin familj.

Huset bytte ägare ett par gånger till innan Evert Wennerberg köpte fastigheten med hustrun Ingeborg. Paret fick tre barn. Ingeborgs bror, Herman Karlsson, bodde då granne i Lövkulla. Evert dog 1980 och änkan Ingeborg bodde kvar till sin död, 1995.

Fastigheten övertogs av Evert och Ingeborgs dotter och är sedan år 2000 permanentboende.

Författare

[email protected] (2021-12-16 22:17:01)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-21 21:41:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-16 22:17:01) Kontakta föreningen