Gållösa

Nämns i mitten av 1400-talet som "gardaløsa".

Är 1559 en gård bebodd av en kyrkolandbo, alltså ett kronohemman. Peder i Gållösa omnämns 1571.

Han är en förmögen man, då han bl.a. äger 1 oxe, 6 kor, 2 treårsnöt, 2 tvåårsnöt, 8 får, 8 getter, 8 svin och en unghäst.

År 1751 består Gållösa av en skatteutjord och ett krono- hemman brukat av totalt fyra bönder. Under 1700-talet fanns här även ett gästgiveri.

Storskifte genomfördes 1784-87 och laga skifte 1832-42.

Ekströmsgårdens mangårdsbyggnad (se bild) revs 2002 för att ge plats åt ny villa.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1997 sid 24ff: Ett brev om en del av livet och en fjärdings väg av en skolväg inom Gållösa by (Alvar Svensson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 26f: Minnen från 1930- och 1970-talen (Alvar Svensson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 34ff: Tider att minnas (1920- och 30-talet) (Alvar Svensson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2003 sid 80ff: Minnen från Gållösa by till Bankeböte Gård (Börje Pettersson)

Författare

[email protected] (2022-01-03 20:00:44)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-21 23:47:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2022-01-03 20:00:44) Kontakta föreningen