Rummet

Dagsverkstorp under Fågelvik 1778.

Nämns i äldsta bevarade husförhörslängden 1809-14, då Jaen Nilsson, hustrun Kerstin Jonsdotter samt barnen Lars, Jon och Catharina bor här 1811.

Bostadshuset uppfört omkr. 1895. Ladugård omkr. 1890.

Enl. kartor från 1881 och 1902 fanns ytterligare ett bostadshus intill. Detta brann ned till grunden natten till torsdagen den 26 januari 1905, efter att en takbjälke utmed skorstenen tagit eld.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 13:03:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:34:17) Kontakta föreningen