Kullen Löckerum

År 1726 låg Kullen någon km. norr om Björnvarp och tillhörde Fågelvik. Senare blev torpet någon gång utflyttat till denna plats och tog sitt namn med sig.

På karta från 1807 finns det på nuvarande plats men också på sin gamla plats på karta från 1814. Det senare torde dock vara fel, eftersom Kullen upptas under Löckerum i husförhörslängden 1810. Då bor här torparen Olof Andersson, hustrun Stina Andersdotter samt barnen Jon, Alexander, Stina och Anna. De sista som bodde här flyttade troligen ut under perioden 1870-76. Då är Kullen upptagen i husförhörslängdens register, men aktuell sida är tyvärr borta.

Därefter finns inga anteckningar om Kullen. Huset som låg här (ett såghus finns idag på platsen) hade tegeltak, var av korsvirkestyp och revs någon gång under 1900-talets första decenium. Omkring 20 m. NV därom finns en fin ruin efter jordkällare. (Se även "Hårdelen" och "Kullen (gamla)").

Författare

[email protected] (2021-12-12 09:31:26)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Inga-Lill Ivarsson (2014-06-22 13:02:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:31:26) Kontakta föreningen