Lövbäcken

Lövbäcken nämns som dagsverkstorp under Fågelvik 1778.

Redovisas på karta 1807.

I äldsta bevarade husförhörslängden 1809-14 nämns år 1811 (Tore Jonsson?), hustrun Maja samt döttrarna Anna, Maja, Cajsa och (Jonna?).

Bostadshuset från första halvan av 1800- talet. Ladugården uppfördes omkr. 1890. "Lilla Lövbäcken" låg 90 m. NNO härom (se kartbild 1945). Det var en låg stuga med murstocken placerad utmed långsidan. Denna stuga fanns ej 1807 men torde ha byggts före 1830, beroende på murstockens placering. Sist boende i Lilla Lövbäcken var Hjalmar Andersson med familj. Detta hus revs troligen på 1940-talets senare del. Huset lär för länge sedan ha inrymt affär.

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 67ff: Bidalens gård (Sven Segergren, Göte Segergren, Sven Bråkenhielm)Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 67ff: Bidalens gård (Sven Segergren, Göte Segergren, Sven Bråkenhielm)

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2012 sid 74f: Torparekontrakt 


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 01:22:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 09:35:20) Kontakta föreningen