Karlsborg

Redovisas på karta 1772 och kallas då "Carlstorpet".

År 1807 redovisas Carlsborg på karta och i socknens äldsta bevarade husförhörslängd. Då bor här Anders Månsson, hustrun Anna Persdotter samt barnen Maja, Christina, Lotta och Magnus. Nuvarande boningshuset uppfört 1895 av Carl Ohlsson, farfar till sist bofaste, Göran Ohlsson med familj. De flyttade ut 1969. Ursprungliga huset låg ca. 10 m. NNV om nuvarande. Ladugård ca. 1885. Svinhuset intill ladugården uppfördes 1917. Vägen Källsberg - Borg anlades 1950-51. Intilliggande Storsjön sänkt 1 m. 1922-23.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2010 sid 89ff: Berättelser från Borg (Tonny Sörbom)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:07:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2018-03-20 09:03:11) Kontakta föreningen