Gamla Kullen

Redovisas på karta 1726. Någon gång mellan detta år och 1807 blev sedan Kullen flyttad till nuvarande plats 2,5 km. SSO härom, där det då redovisas på karta tillsammans med Hårdelen. (Koordinaten avser jordkällarruin).


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:52:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2015-06-16 11:45:09) Kontakta föreningen