Hårdelen

Nämns 1560 som "hierdhel" och året efter som "Hyærdel".

Låg då ca. 2,5 km. NV om Björnvarp (X 6443765 Y 1551112) i det skogsparti som kallas "Kullnäset" på officiella kartor. Fanns kvar där även 1726. Senare utflyttat till samma plats som torpet Kullen låg (200 m. sydväst härom), där vi vet att det låg 1807, för att nästan omgående (karta 1810) ha flyttats till nuvarande plats. Nämns i äldsta bevarade husförhörs längden (1809-14) 1811, då torparen Nils Andersson, hustrun Lisa Andersdotter samt barnen Lena, Anna, Maja och Anders bor här.

Nuvarande boningshus uppfört 1929 av Gustav Andersson och av virke från loge i Fredriksdal, Långrådna (där Filadelfia nu har sin lokal), eftersom det tilltänkta avverkade virket brann upp då Lövbo by inkl. sågverk brann ned 1 juni 1928. (Se även "Kullen").


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:50:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-10 22:16:18) Kontakta föreningen