Löckerum

Nämns 1475 som "lekarum". (Koordinaten avser huvudbyggnaden). Löckerum är 1559 ett skattehemman.

År 1571 bor där "Tore ij Locharum".

År 1751 brukas hemmanet av fyra bönder; Nils, Per, Tor och Ånel. Arbetarbostad (X=6441270 Y=1550550) uppförd på 1930-talet. På samma höjd som denna och ca. 10 m. V därom fanns fram till 1940-talet två små bostadshus tätt (1-2 m.) intill varandra (se bild). Mangårdsbyggnaden uppförd 1924. Ladugården uppförd kring 1900 och riven 1985. En loftbod (X 6441360 Y 1550530) revs ungefär samtidigt.

Vill du veta mer? Se "Tryserums socken 1" av Manne Hofrén 1957.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-21 23:30:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:47:52) Kontakta föreningen