Lövsveden, Båtsmanstorp nr 5

Båtsmanstorp nr. 5.

Nämns bl.a. 1749, då Per Gråberg bodde där. I socknens äldsta bevarade husförhörslängd nämns här 1809 båtsmannen Lars Gråberg, hustrun (Margareta?) Nilsdotter samt döttrarna Stina och Elsa. Exakt var ursprungliga bostadshuset låg är okänt. Det hus som återges på bilden uppfördes troligen i mitten av 1800-talet. Tyvärr revs detta välbevarade hus av länsstyrelsen 2001.

Vill du veta mer?

Tryserums Hembygdsförenings årsbok 1999 sid 70ff: Båtsmanstorp och båtsmän (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2000 sid 63ff: Båtsmansliv (Bo Karlsson)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2001 sid 92 ff: När indelningsverket kom till Tryserum (Lars Oswald)
Tryserums Hembygdsförenings årsbok 2002 sid 81ff: Soldatnamn (Lars Oswald)


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 15:11:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-11 10:08:47) Kontakta föreningen