Kvädö Gård

"quetnæ" nämns redan i danske kungen Valdemar Sejrs jordebok 1231.

Omnämns sedan som "kwedh" 1460. År 1571 var Kvädö två frälsegårdar som ägdes av Jöran Eriksson och beboddes av "Erich och Ernest i Qued". Mantalslängden 1795 upptar 43 personer. Tillhörde Fogelvik fram till 1813, då även storskifte genomfördes.

Från 1973 ägs Kvädö av Statens Naturvårdsverk och gården ingår i Kvädö naturreservat.

Mangårdsbyggnaden från 1908. Den ursprungliga gården låg troligen ca. 150 m. NO om mangårdsbyggnaden.

Där låg tidigare sex ryggåsstugor, varav en revs (efter 1887).

I den stugan bedrevs skola mellan 1907 - 1917, då undervisningen flyttades till "nuvarande" skolbyggnad 500 m. öster därom.

Av de återstående fem är två i ursprungligt skick och de övriga tre ombyggda i mer eller mindre omfattning.

Den södra av de två icke ombyggda är uppförd 1791.

Strax norr därom finns även en äldre loftbod.

På torsdagsmorgonen kl. 4 den 29 juli 1937 slog åskan ned i ladugården som brann ned till grunden tillsammans med loge och stall.

Ladugården ersattes med en ny fast mindre (vid X 6438005 Y 1557447), som gjorde tjänst fram till att nuvarande moderna lösdriftsladugård uppfördes av Naturvårdsverket. Den mindre och "tillfälliga" ladugården revs i november 2006.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-22 11:25:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 10:18:14) Kontakta föreningen