Båtsa

Ryggåsstuga. Möjligen identiskt med det "Bodsö" som nämns 1738. Nämns i 1759 års födelsebok.

I socknens äldsta bevarade husförhörslängd nämns här 1813 Per Persson, hustrun Maja Andersdotter samt barnen Kerstin och Anders.

Fram till 1831 anges stället som "Kvädö båthus" och därefter "Kvädö Båtsa". (Språkförändringen båthus - dialektala "båthusa" - Båtsa, torde vara den riktiga). På karta från 1813 finns sex båthus inritade nere vid stranden.

Cirka 75 m. OSO ryggåsstugan låg ytterligare boningshus av yngre årgång, vilket revs okt. 1999 för att få virke till uppförandet av "gammalt" lotsuppassningshus på Torrö.

Sist boende i detta boningshus flyttade ut omkr. 1929.

På berget 80 m. norr om ryggåsstugan fanns fram till omkr. 1993 ett luftbevakningstorn av träkonstruktion.


Förening:

Tryserums Hembygdsförening

Skapad av: Tryserums Hembygdsförening (2014-06-19 23:51:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tryserums Hembygdsförening (2021-12-12 10:14:40) Kontakta föreningen